HOME

Het is zover!

We gaan met onze Huisartsenpraktijk Statenlaan verhuizen naar een nieuw en modern pand in het Gezondheidscentrum Woldzoom.

Onze nieuwe naam en adres worden:

Huisartsenpraktijk Statenwold

Gezondheidscentrum Woldzoom

Woldzoom 2A

9301 RA Roden

Telefoonnummers blijven ongewijzigd.

Op 23 juni 2017 is de praktijk gesloten in verband met de verhuizing. Voor spoed neemt waar Dr. Mantingh, Boslaan 4 te Roden. Tel 050-5019072 of voor dringende spoed 050-5015825.

In de dagen voor en na de verhuizing zult u mogelijk enige hinder ervaren. Wij vragen uw begrip daarvoor.

Op maandag 26 juni 2017 is de nieuwe praktijk geopend en bent u van harte welkom

Later in het jaar zal de officiele opening plaatsvinden en is er gelegenheid om het gehele centrum en onze praktijk te bezichtigen.

Wij bedanken alle mensen die ons hebben geholpen met het bedenken van de nieuwe naam!

 

 

HUISARTSENPRAKTIJK STATENLAAN

STATENLAAN 2A

9301 RL RODEN

 

TELEFOONNUMMERS: 

Praktijk 050 - 5019620

Spoedlijn 050 - 5017078 of 5019620, optie 1

Receptenlijn 050 - 5010497 of 5019620, optie 2

Fax 050 - 5015039

E-mail: info@huisartsenpraktijkstatenlaan.nl

 

HUISARTSEN: 

Mw. Dr. J. Greidanus, Mw. H.H. Hylkema, Mw. M.E.F. van Pelt.

 

ASSISTENTES: 

Gerda, Margreet, Johanna, Elske

Wieke, tevens praktijkmanager

 

Voor de volgende zaken kunt u terecht bij de assistente.

 

Op afspraak: graag bellen voor 12.00 uur.

  • Bloeddruk meten
  • Kleine bloedonderzoeken (glucose, hemoglobine, bezinking)
  • Injecties
  • Hechtingen verwijderen
  • Wratten aanstippen
  • Uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek
  • Gehoortest
  • Oren uitspuiten
  • Tapen
  • Wondcontrole

 

Urineonderzoek: Urine vóór 10 uur inleveren in kastje in hal met vermelding van uw naam en klachten. Tussen 11.30 en 12.00 uur kunt u bellen voor de uitslag.

 

PRAKTIJKONDERSTEUNERS:

Dhr. F. Kiffers, Mw T. Post en Mw. M.Koenz en Mw. I.Meems. Zij zijn bereikbaar via de assistentes. 

 

PRAKTIJKREGELS:

Wij stellen het zeer op prijs als u zich aan de hieronder vermelde tijden wilt houden.

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

Voor het maken van afspraken kunt u bellen tussen 8.00 en 12.00 uur. Wilt u echter een afspraak op dezelfde dag dan is het raadzaam om tussen 8.00 uur en 10.00 uur te bellen.

Herhaalrecepten kunnen vanaf 26 mei 2016 via de website van de praktijk worden aangevraagd. Voor de eerste keer dient u zich te registreren. Daarna kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen. U vult de medicatie in welke u gebruikt en daarna kunt het eenvoudig steeds weer bestellen. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om de recepten te bestellen via de receptenlijn. (050-5019620, optie 2). Indien u voor 12 uur ‘s middags inspreekt, liggen de medicijnen de volgende werkdag na 15 uur bij de apotheek klaar. 

Bent u te laat met bestellen van herhaalmedicatie, dan kunt u na het aanvragen van het recept zelf bellen met de apotheek om te vragen of uw medicatie op voorraad is. Er is een beperkte voorraad bij de apotheek, het is aan te bevelen om tijdig uw medicatie te herhalen.

 Voor uitslagen en andere informatie graag bellen tussen 11.00 - 12.00 uur.

Telefonisch spreekuur Heeft u een korte vraag, wilt u gebeld worden door de huisarts voor de uitslagen van bijv. bloedonderzoek of foto's dan kunt u een telefonisch consult aanvragen bij de assistente. De dokter belt u zelf terug.

In verband met werkoverleg is de praktijk tussen 10.30 en 11.00 uur uitsluitend voor spoedgevallen te bereiken op 050 - 5017078. Tijdens het werkoverleg bespreekt de assistente alle vragen van patienten, waar zij zelf geen antwoord op heeft. U kunt tussen 11.30 uur en 12.00 uur bellen voor het antwoord van de arts.

Na 17.00 uur, op feestdagen en in het weekend kunt u voor spoedgevallen de Doktersdienst Groningen bellen: 0900 - 9229.

Laatste nieuws

nieuwsarchief