Praktijkfolder Praktijk Statenwold


Praktijk Statenwold
Woldzoom 2a
9301 RA RODEN
Telefoon: 050 5019620
Spoed: 050 5017078
Receptenlijn: 050 5010497
statenlaan.praktijkinfo.nl
E-mail: info@huisartsenpraktijkstatenlaan.nl

HOME

WEGENS ZIEKTE EN VAKANTIE ZIJN ER MINDER ARTSEN AANWEZIG, HIERDOOR KAN HET LANGER DUREN VOORDAT U OP HET SPREEKUUR KUNT KOMEN. IN PRINCIPE PLANNEN WE PER DAG EN ALLEEN VOOR KLACHTEN DIE NIET KUNNEN WACHTEN. WIJ HOPEN OP BEGRIP. ALVAST EXCUSES VOOR HET ONGEMAK.

 

Op 23 juni 2017 is de praktijk verhuisd naar Woldzoom 2A in Roden. 

Helaas zijn er hier en daar wat problemen met het internet en de telefonie. Er wordt hard gewerkt aan verbetering. Het kan echter voorkomen dat het wat langer dan normaal kan duren voordat u de assistente te spreken krijgt.

Hiervoor onze oprechte excuses. Wij doen er alles aan om zo snel mogelijk weer goed bereikbaar te zijn. 

 

 

 

HUISARTSENPRAKTIJK STATENWOLD

Woldzoom 2a

9301RA Roden

 

TELEFOONNUMMERS: 

Praktijk 050 - 5019620

Spoedlijn 050 - 5017078 of 5019620, optie 1

Receptenlijn 050 - 5010497 of 5019620, optie 2

E-mail: huisartsen@statenwold.nl

 

HUISARTSEN: 

Mw. Dr. J. Greidanus, Mw. H.H. Hylkema, Mw. M.E.F. van Pelt.

 

ASSISTENTES: 

Gerda, Margreet, Johanna,

Wieke, tevens praktijkmanager

 

Voor de volgende zaken kunt u terecht bij de assistente.

 

Op afspraak: graag bellen voor 12.00 uur.

 • Bloeddruk meten
 • Kleine bloedonderzoeken (glucose, hemoglobine, bezinking)
 • Injecties
 • Hechtingen verwijderen
 • Wratten aanstippen
 • Uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek
 • Gehoortest
 • Oren uitspuiten
 • Tapen
 • Wondcontrole

 

Urineonderzoek: Urine vóór 10 uur inleveren in kastje in hal met vermelding van uw naam en klachten. Tussen 11.30 en 12.00 uur kunt u bellen voor de uitslag.

 

PRAKTIJKONDERSTEUNERS:

Dhr. F. Kiffers, Mw T. Post en Mw. M.Koenz en Mw. I.Meems. Zij zijn bereikbaar via de assistentes. 

 

PRAKTIJKREGELS:

Wij stellen het zeer op prijs als u zich aan de hieronder vermelde tijden wilt houden.

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

Voor het maken van afspraken kunt u bellen tussen 8.00 en 12.00 uur. Wilt u echter een afspraak op dezelfde dag dan is het raadzaam om tussen 8.00 uur en 10.00 uur te bellen.

Herhaalrecepten kunnen vanaf 26 mei 2016 via de website van de praktijk worden aangevraagd. Voor de eerste keer dient u zich te registreren. Daarna kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen. U vult de medicatie in welke u gebruikt en daarna kunt het eenvoudig steeds weer bestellen. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om de recepten te bestellen via de receptenlijn. (050-5019620, optie 2). Indien u voor 12 uur ‘s middags inspreekt, liggen de medicijnen de volgende werkdag na 15 uur bij de apotheek klaar. 

Bent u te laat met bestellen van herhaalmedicatie, dan kunt u na het aanvragen van het recept zelf bellen met de apotheek om te vragen of uw medicatie op voorraad is. Er is een beperkte voorraad bij de apotheek, het is aan te bevelen om tijdig uw medicatie te herhalen. 

Voor uitslagen en andere informatie graag bellen tussen 11.00 - 12.00 uur.

Telefonisch spreekuur Heeft u een korte vraag, wilt u gebeld worden door de huisarts voor de uitslagen van bijv. bloedonderzoek of foto's dan kunt u een telefonisch consult aanvragen bij de assistente. De dokter belt u zelf terug.

In verband met werkoverleg is de praktijk tussen 10.30 en 11.00 uur uitsluitend voor spoedgevallen te bereiken op 050 - 5017078. Tijdens het werkoverleg bespreekt de assistente alle vragen van patienten, waar zij zelf geen antwoord op heeft. U kunt tussen 11.30 uur en 12.00 uur bellen voor het antwoord van de arts.

Na 17.00 uur, op feestdagen en in het weekend kunt u voor spoedgevallen de Doktersdienst Groningen bellen: 0900 - 9229.

Praktijkinformatie

TELEFOONNUMMERS:

 

Praktijk 050 – 5019620

Spoedlijn 050 – 5017078

Receptenlijn 050 – 5010497

Fax 050 – 5015039

E-mail: info@huisartsenpraktijkstatenlaan.nl

 

 

HUISARTSEN:

Mw. Dr. J. Greidanus, Mw. H.H. Hylkema,

Mw. M.E.F. van Pelt.

 

PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGEN:

Dhr. F. Kiffers, Mw. M.Koenz, Mw.I.Meems en

Mw. T. Post. Zij zijn bereikbaar via de assistentes.

 

ASSISTENTES:

Gerda, Margreet, Johanna.

Wieke, tevens praktijkmanager

 

Spoedgevallen 050-5017078

Uitsluitend voor spoedeisende klachten kunt u de praktijk bereiken op tel: 050-5017078.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u, indien mogelijk, direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

Tussen 10.30 en 11.00 uur bespreken de artsen en assistentes de vragen van patienten. De praktijk is dan uitsluitend voor dringende gevallen te bereiken via de spoedlijn: 050-5017078.

Buiten deze tijden krijgt u bij uitzondering  een bandje te horen met de reden waarom de praktijk op dat moment niet te bereiken is, dat kan zijn door afwezigheid van de assistente, het spreekuur van de assistente of bij erge drukte.  De praktijk is dan uitsluitend voor dringende gevallen te bereiken via de spoedlijn: 050-5017078.

 

 

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

WIJ VERZOEKEN U VRIENDELIJK OM VOOR HET MAKEN VAN AFSPRAKEN TE BELLEN TUSSEN  8.00-10.00 UUR.

 

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur. Wilt u voor dezelfde dag een afspraak dan raden wij u aan om zo vroeg mogelijk te bellen, bij voorkeur voor 10 uur.

Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur. U kunt bij de assistente een afspraak maken voor een telefonisch consult. De arts belt u tussen 12.00 en 14.00 uur terug.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Dr. Greidanus heeft spreekuur op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Dr. Hylkema heeft spreekuur op maandag, woensdag en donderdag.

Dr. van Pelt heeft spreekuur op maandag, woensdagochtend en vrijdag.


Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Telefonisch spreekuur

Telefonisch spreekuur

Het nummer voor het telefonisch spreekuur is: 050-5019620.

Voor eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Dat heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen.


Het telefonisch spreekuur van Dr. Greidanus is op dinsdag, donderdag en vrijdag. U kunt bij de assistente een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur en vragen of de arts u wil terug bellen.
  De arts belt in principe in de loop van de dag terug. 

Het telefonisch spreekuur van Dr. Hylkema is op maandag, woensdag en donderdag. U kunt aan de assistente vragen of de arts u wil terug bellen.  De arts belt in principe in de loop van de dag terug. 

Het telefonisch spreekuur van Dr. van Pelt is op maandag en vrijdag. U kunt bij de assistente een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur en vragen of de arts u wil terug bellen.  De arts belt in principe in de loop van de dag terug. 

Uitslagen
Bel voor uitslagen tussen 11.00 en 12.00 uur.

Avond-,nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost/doktersdienst

De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost/doktersdienst.

Openingstijden
Iedere werkdag van 17.00 uur tot de volgende morgen 8.00 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartspost geopend.

Afspraken

Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.Adres huisartsenpost

Het adres van de huisartsenpost is:

Naam Post: Huisartsenpost Leek

Adres: Goldbergsingel 5

Postcode: 9351 CK

Plaats: Leek

Telefoon: 0900-9229

Internet: http://www.doktersdienstengroningen.nl/

Het kan zijn dat er een andere post dichter bij u in de buurt is.

De nachtdiensten worden verzorgd door Huisartsenpost Groningen

 

 

 

 

 

 

 

Huisbezoek


Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Na een operatie is het niet vanzelfsprekend dat er een arts bij u aan huis komt. In sommige gevallen zal de arts u bellen om te horen hoe het gaat en of u nog vragen heeft.
Indien u een huisbezoek op prijs stelt, kunt u hiervoor bellen met de assistente. Zij maakt dan met u een afspraak.

Assistente


De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Herhaalrecepten
 • Het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • Wondcontrole
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest op medische indicatie
 • urine onderzoek
 • Kleine bloedonderzoeken (Glucose, Hb)

 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • zwachtelen en tapen
 • verstrekken van informatiefolders
 • Injecties
 • Gehoortesten

 

 

 

 

 

 

 

 


Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 8 en 10 uur.

Andere spreekuren

 

 

 • Diabetesspreekuur
 • Astmaspreekuur
 • Hypertensiespreekuur